protipoziarny dozor

Protipožiarna ochrana
zabezpečovanie akcií

Protipožiarna ochrana
zabezpečovanie akcií

O nás

Ponúkame protipožiarnu ochranu počas akcií v zmysle zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi počas festivalov, beánii a rôznych spoločenských/kultúrnych akcií.

Dozor vykovávajú členovia dobrovoľných hasičských zborov (DHZ), ktorí absolvovali Základnú prípravu členov hasičských jednotiek, taktiež majú absolvovaný Kurz prvej pomoci.

Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

§4 písm. b)
Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná, ak tento zákon neustanovuje inak, zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi ... pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb ...

§ 13 písm. d)
Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zriaďuje protipožiarnu hliadku ... pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb...

§ 21 písm. m)
Okresné riaditeľstvo vo svojom územnom obvode ... vydáva súhlas a ustanovuje podmienky na usporiadanie verejných podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb v stavbách, ktoré nie sú na to určené ...

§ 59 ods. 2 písm. b)
Okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu do 16 596 eur právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone tým, že ... nezabezpečí vykonávanie opatrení podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb ...

Následne miesto, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet ľudí rieši § 12 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a protipožiarne hliadky § 19 a 23 spomínanej vyhlášky.

Kontakt

Erik Sahul
+421 944 255 507
zabezpecovanieakcii@gmail.com
protipoziarnaochrana

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat